Overvekts-Operations-Mage Banding Medisinsk For Vekttap

Overvekts-Operations-Mage Banding Medisinsk For Vekttap

Rn Magereduksjon rn (mage gastrektomi, roret gastrektomi, reseksjon av mage) rn Nokkelprinsippet for magereduksjon er a kutte ned magevolumet (restriktiv teknikk) og samtidig deaktivere delen av en mindre mage (fundus), i som sulthormonet „Ghrelin“ er opprettet.

Den langsiktige magen er kalibrert i henhold til angitte standarder slik at den storste innflytelsen i ytelsessetninger kan oppnas ved hjelp av denne kirurgiske prosedyren. Frav?rende impulser (vanligvis sendt av sulteshormonet Ghrelin) forer til en opplevelse av fylde for. Folket med en minimert mage draper kroppsvikt betydelig langt bedre enn klientene med et underliv, som nesten ikke under noen omstendigheter rapporterer en folelse av fylde. Det ser ikke ut til at kombinasjonen av to deler: reduserer magekvantiteten eller magen mucosale forside overflateareal (kontaktflaten) impulser som sendes av sulteshormonet Ghrelin-effektive utsikter til en tidlig folelse av fylde og som et resultat av redusert mat volum uten forverring eller innledning av en innvendig brytning. (Empiriske verdier MISITA Munich) rnrnHigh-tech verktoy sa godt som robot-assistanse reduserer problemer med disse operasjonene.

Var spesialiserte arbeidsstyrke er godt oppl?rt til a utfore denne typen kirurgiske prosedyrer. Noyaktige komplikasjoner disse som mage lekkasje, mage fistler eller abscess dannelse er betydelig redusert pa grunn av arbeid med bestemte instrumenter, som presenterer det maksimale eksamensbeviset. I tillegg til dette brukes spesifikt organisk vev for a forsegle reseksjonsgrensen til den nye magen.

Magereduksjonen eller mageroret kan omformes om nodvendig (bukspyttkjertelavledning). rnrn Indikatoren for roret gastrektomi er bestemt individuelt etter den forelopige tverrfaglige undersokelsen. De avgjorende aspektene ved a gjore disse typer kirurgisk behandling er: nav?rende utfordringer, atferd, pasientens inspirasjon, halsbrann (reflukssykdom) og svikt av de andre metodene (vanligvis et magesar). rnrnDen kirurgiske teknikken: laparoskopisk robot-assistert. rnrnAnestesi-tiln?rming: normalbedovelse med EEG-maling for a handtere anestesi og nevromuskul?r overvaking. rnGastric slankeoperasjon pris bypassrnrnThe gastric bypass er en malabsorptiv behandling hvor 2/3 eller mer av magen blir tatt av, og det gjenv?rende elementet er forbundet med en redusert del av tynntarmen.

Kosmetisk plastikkoperasjon pluss skjonnhetsprogrammer

Proportionalt til varigheten av den forste intestinale sloyfen summen av vitaminer som kroppen absorberer fra maten, blir brakt ned til scenen, noe som gir en kort nedgang i fett. Lavere i n?ringsutnyttelsen kan verken kontrolleres eller er reversibel. Prosedyren er ganske invasiv, og den er relatert til betydelige problemer og en stor dodelighetsbelastning. rnrnPossible vanskeligheter: rnpostoperativ ikke kontrollert underern?ring eller underern?ringstndystrofi utlost av protein deficiencyrvitamin deficiencyrnliver insufficiency / lever dystrophyrnsmall intestine dystrophyrnrnDet kirurgiske systemet som brukes: laparoskopisk robotassistertnAnestesi system: grunnleggende anestesi med EEG-maling for a kontrollere anestesi og nevromuskul?r overvaking. Kjop til garanti et realistisk fett tap for Illustrasjon umiddelbart etter magereduksjon er det forst og fremst viktig a vite hvordan man skal spise etter kirurgiske prosedyrer.